ติดต่อเรา
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
87 ม.5   ตำบลตกพรม  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรสาร 039320236
Facebook : https://www.facebook.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81-%E


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน