ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
เลขที่ 87 หมู่ 5 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์โทรศัพท์ 039-492037
เบอร์โทรสาร   
039-492036
e-mail :
tokpromwit@hotmail.com