ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Hand (อ่าน 2) 29 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 25) 12 พ.ย. 64
วารสารเดือนตุลาคม 2564 (อ่าน 26) 06 พ.ย. 64
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 34) 29 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (อ่าน 37) 19 ต.ค. 64
กำหนดปิดและเปิดภาคเรียน (อ่าน 33) 16 ต.ค. 64
วารสาร เดือนกันยายน 2564 (อ่าน 42) 06 ต.ค. 64
เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน (อ่าน 33) 06 ต.ค. 64
ประกาศติดตามงานนักเรียน (อ่าน 33) 01 ต.ค. 64
วารสาร เดือนสิงหาคม 2564 (อ่าน 36) 01 ก.ย. 64
วารสาร เดือน มิถุนายน 2564 (อ่าน 56) 09 ส.ค. 64
วารสาร เดือน กรกฎาคม 2564 (อ่าน 40) 09 ส.ค. 64
วารสาร เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564 (อ่าน 45) 09 ส.ค. 64
เลื่อน การเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน (อ่าน 82) 30 ก.ค. 64
สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564 (อ่าน 74) 26 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน (อ่าน 140) 21 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (อ่าน 140) 13 พ.ค. 64
มาตรการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน (อ่าน 200) 25 เม.ย. 64
รับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 230) 06 มี.ค. 64
นักศึกษาวิชาทหารสอบภาคสนามในรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 214) 02 มี.ค. 64
ลงนามบันทึกข้อตกลงคู่ร่วมพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ (อ่าน 247) 08 ก.พ. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน (อ่าน 265) 30 ม.ค. 64
ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 ก.พ.2564 (อ่าน 260) 30 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 247) 30 ม.ค. 64
มอบเงินค่าครองชีพนักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 248) 22 ม.ค. 64
รับการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาในสถานศึกษาช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม (อ่าน 252) 22 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียน ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันจ (อ่าน 260) 03 ม.ค. 64
ประกาศ แจ้งปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 5 วัน วันที่ 8-11 มกราคม 64 (อ่าน 243) 02 ม.ค. 64
ประกาศกระทวงศึกษาธิการ แจ้งปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4-31 มกราคม 64 (อ่าน 253) 02 ม.ค. 64
ประกาศ แจ้งงดการเรียนการสอน (อ่าน 263) 29 ธ.ค. 63
มอบค่าครองชีพแก่นักเรียนทุนเสมอภาค (อ่าน 312) 17 ก.ย. 63
ถ้วยแรกของ กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 306) 17 ก.ย. 63
อ.ก.ต.ป.น. ประเมินการปฏิบัติงานโรงเรียนตามมาตรฐาน (อ่าน 302) 17 ก.ย. 63
ต.พ.ว. สาร ปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 295) 15 ก.ย. 63
การแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดจันทบุรี (อ่าน 329) 15 ก.ย. 63
งานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 10-20 สิงหาคม 2563 (อ่าน 299) 14 ส.ค. 63
งานวันภาษาไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2563 (อ่าน 222) 14 ส.ค. 63