ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ในวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ. โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Hand ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 19 ธ.ค. 64
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต โรงเรียนตกพรมวิทยคาร ร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 64
วารสาร เดือนพฤศจิกายน 2564
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
ประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนแบบ Online และ On Hand
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 64
ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 12 พ.ย. 64
วารสารเดือนตุลาคม 2564
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 64
กำหนดเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 64
กำหนดปิดและเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 64
วารสาร เดือนกันยายน 2564
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 64
ประกาศติดตามงานนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 64
วารสาร เดือนสิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 64
วารสาร เดือน มิถุนายน 2564
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
วารสาร เดือน กรกฎาคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
วารสาร เดือน เมษายน-พฤษภาคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 64
เลื่อน การเปิดทำการเรียนการสอนที่โรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
สื่อรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2564
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 64
กำหนดการรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64