รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
87 ม.5   ตำบลตกพรม  อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์แฟกส์ 039320236


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :