ภาพกิจกรรม
มอบทุนการศึกษา ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2564 ชมรมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดจันทบุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน แต่เนื่องด้วยจังหวัดจันทบุรี มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการของชมรมฯจึงได้มอบให้ตัวแทนคือ ครูรุ่งโรจน์ มิตรประทาน ซึ่งเป็นนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคารที่มีความประพฤติดี่ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,500 บาท
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2564,22:25   อ่าน 29 ครั้ง