ภาพกิจกรรม
ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ร่วมกันต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) นำโดย ท่านศึกษานิเทศสายทิพย์ วิสุธรกุล และคณะอันประกอบด้วยคุณสุกัญญา ชาญพนา คุณพรทิพย์ พึ่งฝั่ง และนายสุรสิทธิ์ รัตนนิกร
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 2564,00:02   อ่าน 23 ครั้ง