ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองเรื่องผลการเรียนนักเรียน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนที่อาจจะส่งผลต่อการเรียนในชั้นถัดไปและการจบการศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติให้กับนักเรียนและแจ้งให้ผู้ปกครองได้รับทราบและช่วยพลักดันให้บุตรหลานได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2564,20:13   อ่าน 15 ครั้ง