ภาพกิจกรรม
“ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ในฝัน”
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เด็กหญิงนัชชิรชา จ๊ะนวน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร รับเกียรติบัตรพร้อมเงินทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความกิจกรรมปลุกจิตสำนึกเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าชายเลน “ สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 ในฝัน” จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและที่ปรึกษามูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 และในครั้งนี้นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้ร่วมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนต่อไป
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2564,20:03   อ่าน 56 ครั้ง