ภาพกิจกรรม
ประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.)
วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้เข้าร่วมประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) ณ หอประชุมส่วนอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:41   อ่าน 18 ครั้ง