ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน การเปิดการเรียนการสอนโดยรูปแบบ On-Site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ใต้อาคารเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ในการนี้คณะครู ผู้ปกครอง ได้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ด้วยดีเสมอมา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,22:02   อ่าน 25 ครั้ง