ภาพกิจกรรม
ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ 1
วันที่ 10 มกราคม 2565 ณ บริเวณใต้อาคารเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 15 คน และนักเรียนในระดับชั้น ม.1-3 นักเรียนชั้น ม.4/2 และ ม.5/2 จำนวน 84 คน (นักเรียนกลุ่มที่ 1) เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) สำหรับการตรวจคัดกรองครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคารในการเปิดเรียนแบบ On Site และทางไกลในรูปแบบผสมผสาน(Hybrid)ในวันนี้ โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตกพรมในการเป็นผู้ตรวจคัดกรอง ผลการตรวจเป็นลบทั้งหมด
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2565,21:57   อ่าน 23 ครั้ง