ภาพกิจกรรม
วันครูอำเภอขลุง 2565
"พัฒนาครู พัฒนาเด็ก เรียนรู้ สู่อนาคต" วันที่ 16 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ได้เข้าร่วมพิธีวันครู อำเภอขลุง โดยในงานนี้มีผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติดังต่อไปนี้
1. นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคารได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564
2. นายพิทักษ์ ทรงธรรม ได้รับรางวัล ครูดีเยี่ยม ประจำปี 2564
3. นางศรินธร เพ็ชรัตน์ ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 2565,15:57   อ่าน 495 ครั้ง