ภาพกิจกรรม
ตรวจ ATK นักเรียนกลุ่มที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น.โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตกพรมในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโรคโควิด-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) แก่นักเรียนในระดับชั้น ม.4/1, ม.5/1, ม.6/1 และ ม.6/2 จำนวน 69 คน (นักเรียนกลุ่มที่ 2 ) ผลตรวจเป็นลบทุกคน สำหรับการตรวจคัดกรองครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคารในการเปิดเรียนแบบ On Site และทางไกลในรูปแบบผสมผสาน(Hybrid)
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,19:46   อ่าน 101 ครั้ง