ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 ม.4
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  นางนฤมล  กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงเช้า และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในช่วงบ่าย เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติตนในการมาโรงเรียนในปีการศึกษา 2565 
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2565,20:47   อ่าน 12 ครั้ง