ภาพกิจกรรม
รับมอบเกียรติบัตร O-NET
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร รับมอบเกียรติบัตร จากนายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครราชสีมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานและมอบเกียรติบัตร จำนวน 3 รายการดังต่อไปนี้
1.เพื่อแสดงว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิิชาภาษาไทยและวิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อแสดงว่านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์ สูงกว่าสูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อแสดงว่าค่าร้อยละของจำนวนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนนตั้งแต่ 50 % ขึ้นไปจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 สูงกว่าระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2565,21:17   อ่าน 259 ครั้ง