ภาพกิจกรรม
อบรมการจัดเก็บเอกสารตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ และคณะครู เช้าร่วมการอบรมพัฒนาข้าราชการครู เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดเก็บเอกสารตามบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยได้รับเกียรติจาก นางกาญจนา นิยมนา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,18:50   อ่าน 46 ครั้ง