ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 นางนถุมล กงกุล ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จัดการอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน แก่ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 7-10 สิงหาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้จากสถานศึกษาเครือข่าย ได้แก่ ผู้อำนวยการและครูจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ โรงเรียนบ้านเขาทอง โรงเรียนวัดอิมั้งและโรงเรียนบ้านตรอกนอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2565,18:58   อ่าน 622 ครั้ง