ภาพกิจกรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
วันที่ 23-24 สิงหาคม 2565 นางนฤมล กงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ) โดยคุณครูวจี ชาวปลายนา ครูกีรติ เทพมนตรี และครูสุจิตตรา อยู่เจริญ ซึ่งเป็นครูแกนนำที่นำความรู้มาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2565,21:31   อ่าน 44 ครั้ง