ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จัดกิจกรรม “ค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ” ให้กับนักเรียนโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร จำนวน 186 คน ในการนี้ นายพงศ์พันธ์ เจริญผล ผู้อำนวยการโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษาโดยตรง
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:48   อ่าน 81 ครั้ง