ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,11:46  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจมาศ พึ่งน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,11:45  อ่าน 253 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วย บรรยากาศของเรา
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 2565,10:29  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หน่วยของสิ่งมีชีวิต
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2565,21:18  อ่าน 1485 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Online ครูน้อย
ชื่ออาจารย์ : นางจันทิรา ทรงธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 2564,14:17  อ่าน 360 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชนิดของคำ
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,13:30  อ่าน 368 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2564,13:19  อ่าน 427 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Online
ชื่ออาจารย์ : เบญจมาศ พึ่งน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,16:51  อ่าน 352 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียนสื่อสิ่งพิมพ์
ชื่ออาจารย์ : เบญจมาศ พึ่งน้ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,16:50  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โดยโรงเรียนตกพรมวิทยาคาร สพม.17
ชื่ออาจารย์ : นางตรึงใจ สุขโข
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2564,13:28  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..